State Representatives

  • slider Renshi K.Jayaraman 4th DAN Tamil Nadu
  • slider Renshi V.Thirunavukkarasu 4th DAN Tamil Nadu
  • slider Shihan.M.Vinothkumar 5th DAN Karnataka
  • slider Shihan Gopal Mandal 5th DAN Assam
  • slider Renshi Raju Bharthi 4th DAN Punjab
  • slider Sensei Shatrunjay Singh Bihar
  • slider Sensei Shashi Singh Bihar
  • slider Sensei Satish Kumar 3rd DAN HARYANA